Disclaimer voor energiekinbalans.nl

Welkom bij energiekinbalans.nl! Deze website biedt informatie en educatieve inhoud met betrekking tot energiebalans en welzijn. Het is belangrijk om te benadrukken dat de informatie op deze website niet bedoeld is als vervanging voor professioneel medisch advies. We streven ernaar om accurate en relevante informatie te verstrekken, maar het gebruik van deze website en de inhoud ervan is geheel op eigen risico. Lees de onderstaande disclaimer zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de informatie op energiekinbalans.nl.

Algemene informatie

De informatie op energiekinbalans.nl wordt verstrekt als algemene informatie en dient uitsluitend voor educatieve doeleinden. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat en up-to-date is, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook.

Geen medisch advies

De informatie op deze website is niet bedoeld als medisch advies en mag niet worden beschouwd als een vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener of arts voordat u beslissingen neemt op basis van de informatie op deze website. Energiekinbalans.nl is niet verantwoordelijk voor enige acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Het gebruik van de informatie op energiekinbalans.nl is geheel op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en het maken van weloverwogen beslissingen op basis van uw persoonlijke situatie. Energiekinbalans.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Externe links

Energiekinbalans.nl kan links naar andere websites bevatten die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of de betrouwbaarheid van deze externe websites. Het volgen van deze links is geheel op eigen risico, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle inhoud op energiekinbalans.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en grafische elementen, zijn eigendom van energiekinbalans.nl, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van energiekinbalans.nl.

Wijzigingen en updates

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website of deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de meest recente versie van deze disclaimer.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die daarop wordt verstrekt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op de website.

Laatst bijgewerkt op 19-6-2023.

Uw advertentie hier?